مشکلات پکیج دیواری و علت آن

توسط
در تعمیر پکیج

مشکلات پکیج ها

پکیج ها با گذشت زمان و بر اثر کارکرد طولانی ممکن است دچار مشکلات بسیاری شوند، این مشکلات بر راندمان کارکرد آنها تاثیر منفی می گذارد.
با دیدن هر گونه مشکل هرچند کوچک، در عملکرد پکیج ها باید سریعاً علت را پیدا کنید و سریعاً برای جلوگیری از پیش روی خرابی آن را تعمیر کنید.
انجام سرویس های سر وقت پکیج های دیواری می تواند از بروز تعداد بسیاری از این خرابی ها جلوگیری کند.

مشکلات پکیج دیواری و علت آن

 • دوده گرفتن و تغییر رنگ شوفاژ

پکیج های طبیعی با گذشت زمان دوده میگیرند و امری طبیعی است.

 • سرو صدای زیاد در حین کارکرد پکیج ها

بیشترین عامل سر و صدای پکیج ها وجود هوا در پمپ است.

 • خرابی تجهیزات پکیج

برخی از قطعات پکیج ممکن است پس از مدتی کارکرد خراب شوند و کارکرد دستگاه را مخل کنند.
برای مثال خرابی  NTC پکیج، تقریباً دستگاه را از کار می اندازد.

 • کم و زیاد شدن فشار آب

نوسانات فشار آب بر روی کارکرد پکیج تاثیر منفی خواهد گذاشت.

 • هوا گرفتن سیستم پکیج

یکی از رایجترین مشکلات در انواع پکیج های دیواری، هواگرفتگی است، این مشکل را با باز کردن پیچ هواگیری برطرف کنید.

 • مشکلات شعله و اشتعال

خرابی مشعل یا سری گاز میتواند عامل بروز این مشکل باشد.

 • اختلال در سیتم گرمایش

نیاز به بررسی همه جانبه توسط متخصص دارد.

 • رسوب گرفتگی پکیج

راه حل این مشکل اسیدشویی است.

 • گرفتن دودکش پکیج

این مشکل که اکثراً برای پکیج های فاقد فن اتفاق می افتد، میتواند بسیار خطرناک باشد، پس حتماً از باز بودن دودکشتان مطمئن شوید.

 • مشکلات برد پکیج دیواری

برد در واقع مغز پکیج است. اگر از کار بیفتد پکیج کار نخواهد کرد.

 • خراب شدن لوله ها

خرابی لوله و نشتی از مشکلات اجتناب ناپذیر پکیج های دیواری است.
بهترین راه پیشگیری استفاده از لوله های مرغوب و لوله کش حرفه ای و با تجربه می باشد.

 • مشکل در دستگاه ضد یخ زدگی پکیج

یکی دیگر از مشکلات معمول در پکیج های دیواری یخ بستن آب درون مدار گرمایش پکیج در سرماست.

 • خرابی در سیستم ضد جام

خرابی سیستم پکیج دیواری میتواند موجب گیرپاژ یا جام کردن پمپ پکیج دیواری شود.

 • مشکلات تنظیم دستگاه

حالت اولیه پکیج ها بر اساس فشار گاز و میزان حرارت و … اگر از تنظیم خارج شود، باعث بروز اخلال در کارکرد می شود.

این پست توصیه می شود

نظرات