نمایندگی کولرگازی کازوکی در کرج

نمایندگی کولرگازی کازوکی در کرج نمایندگی کولرگازی کازوکی در کرج کولر گازی سرد و گرم ۱۲۰۰۰ کازوکی دارای قابلیت سرمایش  و گرمایش در ظرفیت ۱۲۰۰۰ BTU/HR  می باشد و برای مناطقی با آب و هوای معتدل [...]

1 2
صفحه 1 از 2