معرفی شرکت تاچی

رسالت وجودی شرکت تاچی، ایجاد سازمانی است مبتنی بر مشتری مداری و احترام به حقوق مسلم آنان ،در راستای تحقق اهداف بلند مدت شرکت و اعتقاد به این امر که تمام اعتبار یک سازمان به وجود مشتریان آن میباشد. ایجاد سود آوری در کنار افزایش رضایتمندی مشتریان در تمامی فعالیت‌های مربوط به فروش و خدمات پس از فروش سیستم های گرمایش و سرمایش تنها رمز بقا و برتری سهم بازار شرکت تاچی به شمار میرود. این امر محقق نخواهد شد مگر با رهبری این بازار، از طریق رقابتی سالم و کسب رضایت مشتری بصورت متداوم که شرکت تاچی با عرضه محصولاتی با کیفیت جهانی و ارائه کامل ترین خدمات تخصصی در صنعت سرمایش و گرمایش کشور گام مهمی را جهت نیل به اهداف بلند مدت شرکت برداشته است.

در شرکت تاچی، یک سیاست و فلسفه ساده کاری دنبال میشود.
استفاده از استعداد و فن آوری های خود برای خلق ایده ای برتر که محیط زندگیمان را، مکان بهتری می سازند.
کارکنان ما هر روز این فلسفه را بی کم و کاست در کار خود اجرا می کنند.
مدیران ما در اقصی نقاط ایران به دنبال استعدادهای برتر می گردند، و منابعی را که برای شکوفا شدن به آنها نیاز دارند در اختیارشان می گذارند.

شرکت تاچی بر اساس یک چشم انداز واحد هدایت می شود: رهبری جنبش و همگرائی دیجیتال.
ما باور داریم که امروز می توانیم با فن آوری های نوین خود راه حلهایی برای پاسخ گفتن به نیازها و چالشهای آینده بیابیم.
فن آوری، فرصت می آفریند تا شرکت ها رشد کنند، بازارهای رو به رشد با وارد شدن به عرصه اقتصاد شکوفا شده و مردم فرصت های جدیدی برای خود خلق می کنند.
هدف ما توسعه فن آوری های نوآورانه و فرایندهای موثری است که می توانند بازارهای جدید ایجاد کرده،به زندگی مردم غنا بخشیده، و مقام ما را بعنوان پیشگام در زمینه حفظ کنند.